Nuotolinė pamoka „Pietryčių Azijos kultūra“

Vasario 24 dieną 6-8 klasių mokiniai ir kovo 1 dieną I–IV g. klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje – paskaitoje „Pietryčių Azijos kultūra“, kurią vedė buvusi Taujėnų gimnazijos mokinė, o dabar jau ir Vilniaus Universiteto Japonologijos studijų absolventė Monika Krikštaponytė. Ji studijavo ir Japonijos Kanagawa Universitete Tarpkultūrines studijas. Gimnazistai sužinojo daug įdomių faktų apie apie Pietryčių Azijos šalių papročius, religiją, meną. Monika ne tik papasakojo, bet ir pademonstravo nuotraukų iš savo asmeninių kelionių po Japoniją, Tailandą, Pietų Korėją sužadindama domėjimąsi egzotiškais tolimais kraštais.