Mokslo ir žinių diena

Pagaliau po ilgo išsiskyrimo Taujėnų gimnazijos bendruomenė susirinko į šventę, kuri vyko mokyklos kieme. Malonius sveikinimo žodžius mokiniams, jų tėveliams, mokytojams tarė gimnazijos direktorė Loreta Zdanienė, pavaduotoja ugdymui Diana Žeruolienė. Visus sveikino ir linkėjo gerų mokslo metų Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Taujėnų parapijos klebonas Laurynas Grikietis, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narys, mokytojas Vidmantas Krikštaponis, Taujėnų seniūnė Elvyra Tulušienė. Taujėnų gimnazijos tarybos pirmininkė Irmina Žižienė pasveikino mokyklos bendruomenę ir įteikė pirmūnams Taujėnų gimnazijos gabių vaikų rėmimo fondo, kurio pagrindiniai rėmėjai yra Ramūnas Auglys ir Rokas Galvonas, pinigines premijas.

Palinkėta optimizmo, šviesos, žinių, tobulėjimo, naujos patirties. Džiugu, kad nemažas būrelis mokinių gavo Ukmergės savivaldybės bei Taujėnų gimnazijos apdovanojimus už gerus mokslo ir sporto pasiekimus praėjusiais mokslo metais. Žinoma, išskirtinis dėmesys teko pirmokams, kuriuos pasveikino ir pakvietė į naują gyvenimo etapą jų mokytoja Regina Pušinskienė. Nuskambėjus skambučiui abiturientai palydėjo pirmokus į klasę, kiti išsiskirstė į susitikimus su klasės auklėtojais į kabinetus, kur aptarė, kaip vyks ugdymas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Po ilgų karantino mėnesių ir vasaros atostogų paaugusius mokinius mokykla pasitiko švari, jauki. Tikėkimės, kad išsakyti linkėjimai išsipildys ir visiems šie mokslo metai bus sėkmingi.