Kalbomatas

Gimnazijoje jau antri metai vyksta projektas „Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)“, kurio tikslas – pagerinti mokinių lietuvių kalbos (rašymo) rezultatus 7-8 klasėse į mokymo(si) procesą įtraukiant tėvus. Mokiniams yra sudarytos galimybės kartu su tėvais dalyvauti veiklose, su mokytoja Natalija Kriščiūniene atlikti interaktyvias užduotis. Mokytojams ir tėvams vyksta paskaitos, seminarai.

Veiklos organizuojamos pernai įrengtame „Kalbomate” – specialiai projekto tikslams pasiekti įrengtame kabinete, kuriame tėvai iki projekto pabaigos galės neformaliai, betarpiškai bendrauti vieni su kitais, su mokytojais, su vaikais, padėti jiems mokytis. Šiais mokslo metais rugsėjo 10 d. tėvams ir mokytojams, klasių auklėtojams vyko psichologo Evaldo Karmazos seminaras apie mokinių motyvaciją ir aktualias mokyklos problemas.