Nuotolinė inovacijų ir verslumo stovykla

2021 m. spalio 15 dieną keturios I g., II g. ir IV g. klasių mokinių komandos dalyvavo nuotolinėje accelerator_X inovacijų ir verslumo stovykloje, kurioje tyrė rinkos poreikius, kūrė ir pristatė verslo idėjas.