Nepamokinė diena „Sveika ir sportuojanti bendruomenė“

Šiais metais gimnazija įsitraukė į Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vykdomos programos „Darni mokykla“ veiklas. Dalyvavimas programoje yra būdas mokyklos bendruomenei prisijungti prie globalių problemų sprendimo ir pasaulinių gamtosauginių tikslų vystymo.

Birželio 3 d. Taujėnų gimnazijoje vyko nepamokinės dienos „SVEIKA IR SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“ veiklos. II g. – III g. klasių mokiniai aktyviai ruošėsi šiai dienai ir parengė jaunesniųjų klasių mokiniams paskaitėles apie sveiką gyvenseną, sportą, sveikatą ir saugią aplinką. Kol vieni tobulino žinias apie darnios gyvensenos įpročius, kiti aktyviai dalyvavo sportinėse varžybose. Netradicinės veiklos ne tik įtraukė mokinius į planuojamas veiklas, bet ir padėjo formuoti sąmoningą moksleivių mąstymą, keisti jų vartojimo įpročius.