Mokslo ir žinių diena gimnazijoje

Gimnazijoje vėl suskambėjo mokyklinis skambutis. Šventė vyko mokyklos kieme. Sveikinimo žodžius mokiniams, jų tėveliams, mokytojams ir mokiniams iš Ukrainos tarė gimnazijos direktorė Loreta Zdanienė. Gerų mokslo metų palinkėjo Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narys, mokytojas Vidmantas Krikštaponis, Taujėnų seniūnė Elvyra Tulušienė, Taujėnų gimnazijos tarybos pirmininkas Marijus Milius, gimnazijos rėmėja Genė Kaziūnienė.

Gimnazijos pirmūnams buvo įteikti pagyrimo raštai, Taujėnų gimnazijos gabių vaikų rėmimo fondo premijos. Visi linkėjo optimizmo, šviesos, žinių, tobulėjimo, naujos patirties. Išskirtinis dėmesys teko pirmokams, kuriuos pasveikino ir pakvietė į naują gyvenimo etapą jų mokytoja Genė Baronienė. Nuskambėjus skambučiui abiturientai palydėjo pirmokus į klasę, kiti išsiskirstė į susitikimus su klasės auklėtojais. Po vasaros atostogų pailsėjusius mokinius mokykla pasitiko švari, jauki. Tikėkimės, kad išsakyti linkėjimai išsipildys ir visiems šie mokslo metai bus sėkmingi.