Nepamokinė diena „Mokytojo diena“

Draugiška gimnazijos bendruomenė spalio 5-ąją šventė Mokytojų dieną. Vietoj pirmosios pamokos aktų salėje vyko IV g. klasės šventinis renginys „Rudens žiedai mokytojui“, kur abiturientai ir mokiniai sveikino mokytojus. Paskui kabinetuose mokinius sutiko ir visas pamokas vedė Ukmergės rajono ir Taujėnų miestelio svarbūs žmonės: Ukmergės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos psichologė Ilona Zinkevičiūtė, Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė, Taujėnų seniūnė Elvyra Tulušienė, UAB „Taujėnų dvaras“ direktorius Artūras Stackevičius, UAB „MonArt“ direktorė Monika Polchovaitė, Ukmergės PSPC Taujėnų ambulatorijos bendrosios praktikos slaugytoja Irmina Žižienė, Taujėnų miestelio vyresnioji bibliotekininkė Gražina Žukauskienė, Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos vadas Linas Kavaliauskas, UAB „Rimi Lietuva“ Ukmergės PC direktorė Genė Kaziūnienė.

Po pertraukos mokiniams vedė pamokas ir abiturientai: jie parengė pristatymus ,,Profesijų įvairovė“. Šventės pabaigoje vyko mokinių ir mokytojų koncertas, kurį organizavo muzikos mokytoja Nijolė Janulienė. Prasminga, kad Mokytojo dieną gimnazijos duris pravėrė ne tik dirbantys mokytojai ir mokiniai, bet ir svečiai, kuriems svarbi vaikų ateitis. Ukmergėje vykusioje Mokytojų dienai paminėti šventėje Švietimo, mokslo ir sporto ministrės J. Šiugždinienės padėkos raštas už nuoširdžią ir kūrybišką pedagoginę veiklą buvo įteiktas fizinio lavinimo mokytojui Regimantui Verbickui, už iniciatyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą Ukmergės rajono savivaldybės mero padėkos raštas įteiktas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Mildai Titenytei. Ukmergės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas V. Kalinas padėkos raštus už pedagoginę veiklą įteikė pradinių klasių mokytojai Genei Baronienei ir biologijos ir chemijos mokytojai Romai Šarkienei. Ši diena buvo šventiška, įdomi ir linksma.