Tarptautinė elektronikos atliekų diena

Spalio 14 d. kartu su kitomis Lietuvos mokyklomis gimnazijos mokiniai dalyvavo Tarptautinės elektronikos atliekų dienai organizuotose nuotolinėse pamokėlėse, kurios skirtos kuo plačiau informuoti visuomenę apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo, jų surinkimo ir perdirbimo problemas.

Gimnazija dalyvauja respublikiniuose projektuose „Darni mokykla“, „Mes rūšiuojam“, renka elektronikos atliekas, todėl tiek pradinių klasių mokiniai, tiek vyresnieji žino, kodėl elektronikos atliekų negalima mesti į bendrus konteinerius. Pamokėlės sustiprino motyvaciją rūpintis švaria ir saugia aplinka bei dalyvauti panašiuose aplinkosauginiuose projektuose.