PRADINIŲ KLASIŲ PROJEKTAS „ŽIEMOS PASAKA“

Gruodžio 15 – 21 d. 1 – 4 klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis Gene Baroniene, Regina Pušinskiene, Rita Žudiene ir Lina Krikštaponiene vykdė trumpalaikį projektą „Žiemos pasaka“.

Projektas prasidėjo nepamokinės veiklos diena „Kalėdinės eglutės šventė“. Kitomis dienomis mokiniai piešė Ukmergės miesto eglutę, gamino kalėdinius vainikus, varžėsi „linksmosiose“ estafetėse, kalbėjo apie Kūčių ir Kalėdų tradicijas ir papročius, išmoko burtų.