Jubiliejaus šventė

Mūsų gimnazijoje gegužės 20 d. paminėtas Taujėnų vidurinės mokyklos įkūrimo 70 metų jubiliejus. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos už mokytojus, mokinius, mokyklos darbuotojus. Į jubiliejinį renginį gimnazijoje atvyko daug buvusių mokinių, mokytojų ir garbingų svečių.

Šventinėje programoje skambėjo ne tik dainos ir linksmino šokėjai, bet prisiminta ir vidurinės mokyklos istorija, paskutiniųjų gimnazijos metų džiugūs įvykiai ir buvusių mokytojų netektys. Oficialioje šventės dalyje visus pasveikino Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas, Ukmergės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, buvusi mokytoja Zenona Čeponienė, atstovai iš kitų rajono mokyklų, Ukmergės rajono Garbės pilietė, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo direktorė Angelė Andrikonienė, Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos vadas Linas Kavaliauskas bei kiti Taujėnų gimnazijos bičiuliai. Smagu, kad gimnazija turi daug draugų, socialinių partnerių, kuriems direktorė Loreta Zdanienė įteikė padėkas už paramą ir prasmingą bendradarbiavimą. Senovinis mokyklinis skambutis visus pakvietė aplankyti pasikeitusias mokyklos klases, erdves, pasidalinti prisiminimais, apžiūrėti nuotraukas, vaizdo įrašus, muziejų, parodas. Šventė baigėsi vakarone Taujėnų dvaro parke. Už galimybę šventę tęsti dvaro paviljone gimnazija dėkinga UAB ,,Taujėnų dvaras” direktoriui Artūrui Stackevičiui. Vakaronės metu susitiko Taujėnų mokyklos abiturientų laidos, vyko koncertas, kuriame skambėjo buvusių mokinių dainos, suartinusios skirtingo amžiaus, net 67 laidų mokinius ir mokytojus. Šio mokyklos jubiliejaus simbolis – atvertos durys. Jos lieka atvertos visiems, kuriems svarbi Taujėnų mokykla. Už nuotraukas ačiū Raimundui Padolskui.