Projektas „Mano seneliai“

Gegužės 6 – 10 d. pradinių klasių mokiniai kartu su savo mokytojomis vykdė projektą „Mano seneliai“. Mokiniai atliko įvairias veiklas: piešė senelių portretus ir surengė parodą aktų salėje, skaitė senelių pasakas, kūrė žemėlapius „Iš kur kilę mano seneliai?“, gamino dovanėles seneliams.

Paskutinę projekto dieną pakvietė savo senelius į „Senelių šventę“. Šventę mokiniai pradėjo deklamuodami eilėraščius apie močiutę, senelį. Pradinių klasių dramos būrelis parodė spektaklį „Laukinė kriaušė“. Po spektaklio pradinukai surengė koncertą: šoko, dainavo, grojo dūdelėmis. Pasibaigus koncertui mokiniai ėmė interviu iš savo senelių. Klausinėjo apie mokyklą, pirmąsias mokytojas, ką veikdavo po pamokų, ar vykdavo į išvykas. Šventės pabaigoje anūkai pasveikino savo senelius įteikdami pačių pagamintas dovanėles.