Mokslo metų pabaigos šventė pradinių klasių mokiniams

Birželio 7 dieną gimnazijos pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigė smagiai ir nuotaikingai. Visų klasių mokiniai šoko, dainavo, grojo dūdelėmis ir okulelėmis. Pradinukų dramos būrelio mokiniai parodė spektakliuką. Gimnazijos direktorė Loreta Zdanienė įteikė per mokslo metus gautus diplomus ir pagyrimo raštus už dalyvavimą respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose, viktorinose, olimpiadose, sportinėse varžybose. Nei vienas mokinys neliko be apdovanojimo. Didžiausias dėmesys buvo skirtas ketvirtos klasės mokiniams, kurie sėkmingai baigė pradinio ugdymo etapą. Visiems jiems buvo įteikti pradinio ugdymo baigimo pažymėjimai. Direktorė visiems palinkėjo saugios ir įspūdingos vasaros. Šventę vedė trečiokai Samanta ir Aronas.