Vizija, misija

Vizija

DARNI, ATVIRA, KARTU BESIMOKANTI IR UGDANTI SĖKMEI BENDRUOMENĖ.


GIMNAZIJOS MISIJA – SUDARYTI SĄLYGAS KIEKVIENAM BESIMOKANČIAM PATIRTI MOKYMOSI SĖKMĘ IR ĮGYTI KOKYBIŠKĄ BENDRĄJĮ IŠSILAVINIMĄ, SUTEIKIANT SAVARANKIŠKO, ATSAKINGO IR AKTYVAUS GYVENIMO PAGRINDUS.