COVID

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Butiškienė tiria COVID-19 atvejus Taujėnų gimnazijoje nuo 2021-09-20. (Tel. Nr.: 861136832)

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-primena-svarbiausius-zingsnius-mokykloje-nustacius-covid-19-atveji?fbclid=IwAR3pBW7q9vfwpj1XsBpVTqmOP4AHL51eUY6PzS0VHwm6eo5v7Nqu-BAekW8

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ
VADOVAS SPRENDIMAS: