Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85
Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:
     pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
     kitos švietimo veiklos rūšys:
     ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
     priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
     pradinis ugdymas, kodas 85.20;
     pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
     kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
     švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
     kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
     bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 90.01;
     vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
     kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
     nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
     vaikų dienos priežiūra, kodas 88.91.