Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė — Vida Talutienė

Funkcijos:

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų auklėtojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas, metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
2. Informacijos, sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais, teikimas ir sklaida mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.
3. Ugdymo įstaigos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
4. Moksleivių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
5. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius ugdymo įstaigos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
6. Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje teikimas.
7. Informacijos apie kasmetinius vaikų sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Pirminės lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos vykdymas ir rizikos veiksnių paplitimo nustatymas.
9. Pagalbos teikimas organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
10. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.
11. Pirmos pagalbos teikimas ir koordinavimas.