Galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimas

Darbuotojai, galimai patyrę ar pastebėję psichologinio smurto ar mobingo atvejį darbe, gali kreiptis į Taujėnų gimnazijos direktorę arba Galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisiją, patvirtintą Taujėnų gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-142, tiesiogiai ar anonimiškai.

Galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisija:

Komisijos pirmininkas – geografijos mokytojas Vidmantas Krikštaponis

Nariai:
Milda Titenytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Vida Sližienė, vyr. virėja.

Tel. Nr. 8 618 15269
El. paštas: vidmantas.krikstaponis@taujenai.ukmerge.lm.lt;