Atmintis gyva, nes liudija

Gimnazija prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ — sausio 13-osios rytą savo languose uždegė žvakutes Laisvės gynėjų atminimui.

Visoje Lietuvoje tradiciškai uždegamos žvakės simbolizuoja laisvės gynėjų laužus prie parlamento, apgintos laisvės pergalę prieš brutalią jėgą, atmintį ir susikaupimą pagerbiant žuvusius ir nukentėjusius. Anot Ronaldo Račinsko, Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos direktoriaus: „1991 m. sausio 13 d. – viena svarbiausių dienų naujausioje Lietuvos istorijoje – buvo esminis lūžio taškas nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo kelyje. Tomis dienomis susitelkusi pilietinė visuomenė apgynė valstybės nepriklausomybę. Tomis dienomis iš esmės sprendėsi visos sovietinės imperijos pavergtų tautų ir valstybių likimai, galima sakyti, kad sprendėsi Europos ateitis. Mes privalome prisiminti šią dieną kaip mūsų istorinę pergalę ir ja didžiuotis. Tai mūsų 20 a. Žalgirio mūšis“.