Kovo 11-osios minėjimas gimnazijoje

Kovo 10 d. gimnazijoje vyko minėjimas ir koncertas, skirtas Kovo 11-ajai. Susirinkusius mokinius ir mokytojus, svečius pasveikino gimnazijos direktorė Loreta Zdanienė. Istorijos mokytoja Daiva Židonienė su abiturientais, kurie buvo renginio vedėjai, visiems priminė prieš 30 metų vykusius Lietuvos įvykius. Pakiliai visus nuteikė kartu sugiedota „Tautiška giesmė“, „Oi neverk, motušėle“.

Skambėjo eilėraščiai ir dainos apie Lietuvą, pasirodė dainavimo (vad. Nijolė Janulienė) ir šokių būreliai (vad. Jurgita Padolskienė). Kadangi baigėsi filmo apie gimnaziją konkursas, šiame renginyje buvo pademonstruoti geriausi konkursiniai mokinių darbai. Julius Ivoška (IV g.) ir Emilija Ivoškaitė (III g.) apdovanoti rėmėjų (Ukmergės kultūros centro ir Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo) prizais už aktyvų dalyvavimą konkurse ir idėjos pristatymą Ukmergėje vykusiame renginyje „Inovacijų dirbtuvės“. Konkurso nugalėtojai Eimantas Milius (8 kl.) ir Dovydas Banys (8 kl.) apdovanoti pagrindiniu prizu, kurį įsteigė ir įteikė buvęs Taujėnų mokyklos abiturientas ir aktyvus bendruomenės narys Vladas Žižys.