Mieli Taujėnų gimnazijos bendruomenės nariai,

Nuo kovo 30 d. LR Vyriausybės nustatytu karantino laikotarpiu vyks mokinių mokymas nuotoliniu būdu pagal įprastą tvarkaraštį. Naujas temas ir užduotis mokiniai matys TAMO dienyne (detaliau skaitykite Mokymo nuotoliniu būdu tvarkos apraše). Kilus klausimams kreipkitės nurodytais telefonais, el. paštu, per TAMO dienyną.

Linkiu sėkmingo mokymo(si) ir bendradarbiavimo! Būkite sveiki!

Direktorė Loreta Zdanienė