Rugsėjo 1-oji

Rugsėjo 1-osios šventė sukvietė Taujėnų gimnazijos bendruomenę naujiems mokslo metų iššūkiams. Malonius sveikinimo žodžius mokiniams, jų tėveliams, mokytojams tarė gimnazijos direktorė Loreta Zdanienė. Visus sveikino ir linkėjo gerų mokslo metų Taujėnų parapijos klebonas Laurynas Grikietis, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narys, mokytojas Vidmantas Krikštaponis, Taujėnų seniūnė Elvyra Tulušienė, gimnazijos tarybos pirmininkė Irmina Žižienė.

Nemažas būrelis mokinių gavo apdovanojimus už gerus mokslo ir sporto pasiekimus praėjusiais mokslo metais. Žinoma, išskirtinis dėmesys teko pirmokams, kuriuos pasveikino ir pakvietė į žinių šalį mokytoja Rita Žudienė. Direktorė pristatė klasių auklėtojus ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui Dianą Žeruolienę, lietuvių kalbos mokytoją Vilmą Račkauskienę. Vėliau mokyklos kieme vyko klasių susitikimai su auklėtojais, kur mokiniai ir jų tėveliai susipažino su ugdymo proceso gimnazijoje pakeitimais, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.  Rugsėjo 1-oji — puiki šventė, kai apgalvojame savo norus ir siekius, sudėliojame žingsnelius ir pradedame kelionę. Tegul ji būna sėkminga, lai rugsėjo pirmosios varpelis pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą!