Ugdymo procesas lapkričio 3-6 dienomis

  • Pradinių klasių mokiniai po Rudens atostogų grįžta į mokyklą lapkričio 3 d. ir tęsia mokymą įprastiniu būdu. Nuotolinis mokymas pradinio ugdymo mokiniams netaikomas.
  • 5-IV g. klasių mokiniai lapkričio 3 – 6 d. mokysis nuotoliniu būdu laikantis esamo pamokų tvarkaraščio.
  • Vaizdo pamokų tvarkaraštis skelbiamas čia.
  • Nuotolinis ugdymas bus organizuojamas virtualiose mokymosi aplinkose: gimnazijos VMA (www.taujenai.vma.lm.lt) ir „Microsoft Teams“.
  • Visa pamokų informacija skelbiama per Tamo.
  • Mokytojai apie nuotoliniam mokymui naudojamą virtualią mokymosi aplinką skelbia Tamo dienyne — konkrečios dienos pamokos skiltyje.
  • Vaizdo pamokų metu mokinio kamera privalo būti įjungta (Be vaizdo dalyvavimas yra galimas tik dėl techninių kliūčių (pvz. kompiuteris neturi vaizdo kameros) ir tik iš anksto informavus mokytoją).
  • Dėl pamokų konsultuotis mokiniai gali rašydami mokytojui laišką per TAMO arba per Microsoft Teams platformą.