Po atostogų mokiniai mokysis nuotoliniu būdu

Grįžę po atostogų mokiniai mokysis nuotoliniu būdu, kaip kad buvo numatyta gruodžio 16 d. Vyriausybės nutarime. Nuotolinis mokymas numatytas iki sausio 31 d.

Vaizdo pamokų (sinchroninio mokymo) tvarkaraštis 1-4 klasėms

Vaizdo pamokų (sinchroninio mokymo) tvarkaraštis 5-IV g.


Pradinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Vaikams, kurių tėvai, įtėvai, globėjai, atstovai dirba svarbius darbus, valdydami epidemiologinę situaciją (medikai, slaugytojai, pareigūnai), ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, organizuoti priežiūros grupes (iki 10 vaikų), kurių darbo laikas nuo 8.00 val. iki 14.00 val., maitinimą (gaunantiems nemokamą maitinimą ir pageidaujantiems nusipirkti pietų davinį), užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Į pradinio ugdymo priežiūros grupes priimti vaikus, kurių tėvai ugdymo įstaigos vadovui pateikė prašymą dėl vaikų priežiūros grupės poreikio ir abiejų tėvų pažymas iš darboviečių, liudijančias, kad tėvai privalo dirbti darbo vietoje (kontaktiniu būdu). 


Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas:

  1. užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, ar kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai: sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, kiti požymiai, dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami;

2. vaikų priėmimą į grupes/atsiėmimą į namus organizuoti lauke;

3. vaikams, kuriems reikalinga budinčios grupės paslauga, sudaryti sąlygas ugdyti(s) pastoviose grupėse, pagal poreikį keičiant grupių darbo laiką.


Daugiau informacijos: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/po-atostogu-mokiniai-mokysis-nuotoliniu-budu