Brandos atestatų įteikimo šventė

Liepos 15 dieną gimnazijoje įteikti brandos atestatai visiems 67-osios laidos abiturientams. Juos sveikino gimnazijos direktorė Loreta Zdanienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Žeruolienė, Taujėnų seniūnė Elvyra Tulušienė, auklėtoja Laima Kraujelytė, tėvų atstovė Leila Bujokienė. Visi linkėjo kuo geriausios kloties ir svajonių išsipildymo. Paskutinį kartą abiturientus supo mokyklinė šventiška nuotaika, jiems dovanojo gėles ir atsisveikinant sudainuota gimnazijos daina. Taigi rankose Brandos atestatai, o prieš akis — visas gyvenimas. Sėkmės Jums visiems!