In memoriam Stasys Kaplūnas

1950-01-17 – 2020-01-19

Sausio 19 dieną labai netikėtai Amžinybėn išėjo buvęs ilgametis Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos direktorius Stasys Kaplūnas.

Stasio Kaplūno gyvenimo kelio pradžia – Kupiškio rajono Girsteikių kaime. Mokėsi Kupiškio rajono Alizavos vidurinėje mokykloje, ją baigęs dvejus metus tarnavo sovietinėje kariuomenėje. Grįžęs pradėjo dirbti mokytoju ir neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute. Dar besimokydamas vidurinėje mokykloje buvo sporto būrelio pirmininkas. Jam patiko dirbti su vaikais, todėl nekilo abejonių, kokią specialybę pasirinkti – tapo kūno kultūros mokytoju.

Darbo pradžia – Kupiškio vaikų ir jaunimo sporto mokykla, tačiau joje Stasys Kaplūnas dirbo labai trumpai, nes jau 1972 metais pradėjo dirbti Taujėnų vidurinėje mokykloje pradinio karinio rengimo vadovu, vėliau ėmė dėstyti kūno kultūrą. Mokytojaudamas daug laiko skyrė popamokinei veiklai: buvo subūręs estradinės muzikos entuziastus, vadovavo krepšinio, lengvosios atletikos, gimnastikos, slidinėjimo, choreografijos būreliams. Jo mokiniai pasiekė daug sporto pergalių ir netgi susiejo savo gyvenimą su sportu – pasirinko fizinio ugdymo mokytojo kelią.

Taujėnų vidurinės mokyklos direktoriumi Stasys Kaplūnas buvo išrinktas 1989 m. ir nuo to laiko visus 25 vadovavimo metus savo žinias ir energiją skyrė mokyklai. Vadovauti atėjo nelengvu metu, kartu su Lietuvos Atgimimu. Kalbėdamas apie metus, atiduotus mokyklai, direktorius yra sakęs, kad labiausiai jam įsiminė nuolatinės mokyklos reformos. Jo vadovavimo metu vyko mokyklos išorės vertinimas, daug pastangų įdėjo tam, kad 2014 m. vidurinė mokykla būtų akredituota ir taptų gimnazija. Direktorius buvo demokratiškas, supratingas, nuoširdus vadovas. Visus savo darbingiausius ir gražiausius gyvenimo metus Stasys Kaplūnas atidavė Taujėnų mokyklai, kurioje iš viso dirbo 42 metus. Buvo aktyvus Ukmergės rajono švietimo įstaigų vadovų asociacijos narys.

Nuo mokyklinio gyvenimo ir rūpesčių neatsiejamai tekėjo ir šeimos gyvenimas. Kartu su žmona, matematikos mokytoja Stase, jie užaugino sūnų Darių, taip pat pedagogą, dukras Ingą ir Irmą. Visada nuoširdžiai džiaugdavosi savo vaikų ir anūkų pasiekimais, jais didžiavosi.

Amžinybėn išėjo žmogus, kurio trūks šeimai, kurį pagarbiai minės buvę mokiniai, geru žodžiu prisimins kolegos. Šilti prisiminimai išliks visų jį pažinojusių žmonių atmintyje.

Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos bendruomenė