Žygis „Partizanų keliais“

Spalio 17 dieną gimnazijos vyresnių klasių mokiniai, paskatinti Jaunųjų šaulių būrelio vadovės šaulės Astos Kaplūnienės, dalyvavo pėsčiųjų žygyje partizanų keliais apjungiant Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardas.

Jau antri metai, kaip vyksta toks žygis, kurį organizuoja Ukmergės Vyčio 1002 šaulių kuopa ir vadas Linas Kavaliauskas. Žygis prasidėjo nuo A.Svarinsko partizanų parko Kadrėnuose, tęsėsi per Vidiškius, Taujėnus ir baigėsi prie obelisko Lėno miške. Dauguma mokinių nužygiavo apie 27,5 km, kiti prisijungė Taujėnuose. Keliaudami žygeiviai sustodavo prie partizanų žuvimo vietų, kur klausėsi pasakojimų apie partizanus. Tokie žygiai visada įdomūs, prasmingi, stiprina ištvermę, atsakingumą, sveikatą.

Jaunųjų šaulių būrelio vadovė Asta Kaplūnienė