Ugdymo proceso organizavimas lapkričio 30 – gruodžio 22 dienomis

  1. 5-8 klasių ir I-IV g. klasių mokiniams ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu pagal įprastą tvarkaraštį ir vaizdo pamokų tvarkaraštį.
  2. Nuotolinės konsultacijos 5-8 klasių ir I-IV g. klasių mokiniams teikiamos pagal patvirtintus konsultacijų tvarkaraščius.
  3. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
  4. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus programas 1-4 klasėse, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
  5. Švietimo pagalba, teikiama švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų, organizuojama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, arba teikiama nuotoliniu būdu.