Seminaras

Rugpjūčio 25-27 dienomis gimnazijoje vyko LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programos ,,Paauglystės kryžkelės ir laikas kartu“ seminaras, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos ir Ukmergės Pašilės progimnazijos mokytojai. LIONS QUEST programos misija — padėti suaugusiems visame pasaulyje užauginti rūpestingą ir atsakingą jaunąją kartą.

Programomis siekiama paremti teigiamą viso jaunimo potencialą, esminių įgūdžių ir charakterio formavimą, asmenines ir visuomenines pareigas. Lions Quest ,,Paauglystės kryžkelės ir laikas kartu“ gyvenimo įgūdžių ugdymo programa įgyvendinama dalyvaujant visai bendruomenei: mokiniams, tėvams, mokytojams, pagalbiniam personalui. Siekiama sukurti gerą aplinką klasėje, mokykloje. Mokymuose dalyvavę mokytojai pagilino psichologijos žinias apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, susipažino su LIONS QUEST metodine medžiaga ir išmoko naujų metodų, kurie naudingi ne tik ugdant socialinį emocinį intelektą, bet ir organizuojant dalykų pamokas. Visų mokymų metu dalyviai aktyviai dirbo grupėse, atliko įvairias ir neįprastas užduotis. Mokymų vadovė LIONS QUEST programų instruktorė Raimonda Kurauskienė įdomiai organizavo veiklą, kurios metų įgytos žinios bus ypač naudingos klasių auklėtojams. Tuo pačiu laiku Vilniuje LIONS QUEST mokymuose dalyvavo ir I g.- IV g. klasių auklėtojai.