Svečiuose pas buvusį kleboną

Birželio 26 dieną Taujėnų parapijos jaunimo chorelis (besimokantis pagal NVŠ „Sakralinės muzikos būrelis“ programą), kartu su vadove Inesa Laurinčikiene ir tikybos mokytoja bei vargonininke Virginija Kaziūniene, susiruošė į piligriminę kelionę po Kauno apylinkes.

Pirmiausia taujėniškiai vyko į Kauno Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje visus pasitiko dabartinis šios bažnyčios klebonas, buvęs Taujėnų parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis. Šioje naujoje, gražioje bažnyčioje jaunimo chorelis giedojo Šv. Mišių metu. Giedoti žmonių pilnoje bažnyčioje, kurioje dar ir puiki akustika – nuostabus jausmas. Būdami pakilios nuotaikos, pasibaigus Šv. Mišioms visi draugiškai dalyvavo agapėje, bendravo su buvusiu klebonu bei buvusia choro nare Ieva, kuri šiuo metu Kaune studijuoja katalikų teologiją. Po smagaus susitikimo išvykos dalyviai nepraleido progos aplankyti Lietuvos žymiausią baroko architektūros paminklą – Pažaislio vienuolyną.

Už pagalbą organizuojant išvyką, už sočius pilvus ir už turiningai praleistą laiką jaunimas bei vadovė nuoširdžiai dėkoja Taujėnų parapijos klebonui Laurynui Grikiečiui ir Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebonui Dainiui Lukonaičiui. Didelis ačiū Taujėnų gimnazijai ir Ukmergės „Šilo“ progimnazijai už galimybę išvykti į šią kelionę.

Laisvoji mokytoja Inesa Laurinčikienė