Mokslo metų pabaigos šventė

Gimnazijoje birželio 16 d. įvyko nepamokinė diena „Mokslo metų pabaigos šventė“.

. Mokiniai su klasių auklėtojais aptarė prabėgusius mokslo metus, o vėliau aktų salėje vyko bendras renginys, kur direktoriaus pavaduotoja Diana Žeruolienė pasveikino mokinius, baigusius šiuos mokslo metus, įteikė padėkas, pagyrimo raštus už įvairius pasiekimus, veiklas. I g. klasės mokiniai parengė programą, skirtą tiek II g. klasės mokiniams, tiek ir visiems dalyvaujantiems. 5-8 kl. ir I g-II g. kl. mokiniai arba dainavo, arba demonstravo sukurtus filmukus.