Skaitovų konkursas

Sausio 31 dieną gimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių Skaitovų konkursas, skirtas artėjančių Lietuvos švenčių paminėjimui. Mokiniai ilgai ruošėsi šiam konkursui. Visi ieškojo eilėraštukų apie tėvynę Lietuvą. Padedami mokytojų L. Krikštaponienės, G. Baronienės, R. Pušinskienės ir R. Žudienės išmoko juos gražiai padeklamuoti.

Renginio pradžioje mokyklos direktorė L. Zdanienė palinkėjo visiems skaitovams sėkmės. Gerai nusiteikę mokiniai lipo į sceną ir deklamavo išmoktus eilėraščius. Pasibaigus konkursui direktorė įteikė mokiniams padėkos raštus.